Vintage Bordallo Pinheiro Cruet Set

£42.00Price
A lovely vintage Bordallo Pinheiro cruet set.
Oranges fruit on vine leaves.