Vintage Metal Tray, Nautical Theme

Vintage Metal Tray, Nautical Theme

£43.00Price
Sales Tax Included

Vintage Metal Tray, Nautical Theme 

Measures - 30 cm in diameter